O KANCELARII

Witamy na stronie naszej kancelarii.

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla firm i instytucji uczestniczących w obrocie gospodarczym oraz dla klientów indywidualnych.

Usługi prawne polegają przede wszystkim na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu pism i umów, wydawaniu opinii prawnych oraz reprezentacji w sporach sądowych i pozasądowych. Możliwa jest również kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstwa na podstawie stałego zlecenia.

Profesjonalna pomoc prawna oznacza dzisiaj pomoc wszechstronną, z wielu różnych dziedzin i na różnych etapach. Pomoc prawnika ograniczona wyłącznie do prowadzenia spraw sądowych nie spełnia wymagań stawianych przez klientów. W odpowiedzi na potrzeby klientów oferta kancelarii obejmuje również pomoc prawną na etapie przedsądowym, prowadzenie negocjacji, a także udzielenie informacji o skutkach finansowych i podatkowych zamierzonych działań.

Każdy klient jest przeze mnie traktowany indywidualnie.

Profesjonalna pomoc prawna oznacza dzisiaj pomoc wszechstronną, z wielu różnych dziedzin i na różnych etapach. Pomoc prawnika ograniczona wyłącznie do prowadzenia spraw sądowych nie spełnia wymagań stawianych przez klientów. W odpowiedzi na potrzeby klientów oferta kancelarii obejmuje również pomoc prawną na etapie przedsądowym, prowadzenie negocjacji, a także udzielenie informacji o skutkach finansowych i podatkowych zamierzonych działań.

Każdy klient jest przeze mnie traktowany indywidualnie. W zależności od potrzeb klienta możliwe są spotkania w siedzibie klienta lub w kancelarii. Dostosowuję się do oczekiwań dotyczących sposobu komunikacji (telefon, e-mail, poczta). Klienci są dokładnie informowani o możliwych rozwiązaniach, ryzykach i konsekwencjach prawnych podejmowanych działań, a także otrzymują bieżące informacje o stanie sprawy.

Dążę do współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu i gwarantuję całkowitą dyskrecję (każdy adwokat jest zobowiązany do zachowania tajemnicy adwokackiej).

Z najwyższą starannością dbam o bezpieczeństwo prawne każdego klienta. Jednocześnie wychodzę z założenia, że wsparcie adwokata zapewnia nie tylko zmniejszenia ryzyka towarzyszącego uczestniczeniu w obrocie prawnym, ale także wpływa pozytywnie na wizerunek klienta.

Z najwyższą starannością dbam o bezpieczeństwo prawne każdego klienta.

ZAKRES USŁUG

Kancelaria świadczy usługi w następujących obszarach:

Prawo cywilne

Prawo karne

Prawo rodzinne

Prawo spadkowe

Prawo sportowe

Prawo administracyjne

Prawo pracy

Obsługa prawna przedsiębiorców

Spory sądowe

Start Up i prawo nowych technologii

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Ochrona konsumentów

Prawo nieruchomości

Negocjacje

Windykacja należności

Z najwyższą starannością dbam o bezpieczeństwo prawne każdego klienta.

WYNAGRODZENIE

Współpracę opieram zawsze na przejrzystych zasadach wynagrodzenia.

Wysokość wynagrodzenia lub sposób jego ustalenia określany jest zawsze na początku współpracy, po zapoznaniu się ze sprawą. Wysokość honorarium  jest ustalana indywidualnie z klientem w zależności od stopnia skomplikowania danego problemu prawnego, wartości przedmiotu sprawy, przewidywanego czasu trwania oraz nakładu pracy wymaganego do rzetelnego wykonania zlecenia. Dostosowując się do potrzeb każdego klienta, mogę zaproponować różne warianty świadczenia usług.

Wynagrodzenie może przybrać jedną z następujących form:

Wynagrodzenie ryczałtowe za indywidualną sprawę

Wynagrodzenie stanowi z góry określona kwota za prowadzenie konkretnej sprawy, płatna przy rozpoczęciu zlecenia. Zaletą tego sposobu jest łatwość rozliczenia oraz pewność co do wysokości honorarium. Ten model stosowany jest często w przypadku prowadzenia spraw sądowych, opiniowania umów, sporządzania pism i opinii prawnych.

Wynagrodzenie z premią za sukces (success fee)

Ustalana jest kwota wynagrodzenia podstawowego, a także premia za korzystne dla klienta rozstrzygnięcie sprawy. Wysokość success fee ustalana jest jako procent od kwoty uzyskanej dla klienta w wyniku świadczenia usług prawnych. Ten sposób rozliczenia jest zazwyczaj wykorzystywany do ustalenia wynagrodzenia za prowadzenie spraw sądowych. Może być stosowany, gdy klient przy rozpoczęciu zlecenia nie jest przygotowany do poniesienia całego kosztu obsługi prawnej.

Wynagrodzenie godzinowe

Po zapoznaniu się ze sprawą i jej wstępnej analizie klient otrzymuje oszacowanie liczby godzin na wykonanie danej usługi oraz stawkę godzinową. Na każdym etapie sprawy klient może uzyskać informację o liczbie godzin poświęconych zleceniu. Klient jest też zawsze informowany o konieczności przekroczenia szacunku godzin. Zaletą rozliczenia godzinowego jest adekwatność wynagrodzenia do nakładu czasu niezbędnego dla wykonania zlecenia. Ta forma rozliczenia jest odpowiednia, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu świadczonych usług.

Stałe wynagrodzenie miesięczne

Ten model jest najkorzystniejszy dla przedsiębiorców, u których zapotrzebowanie na pomoc prawną występuje w bieżącej działalności. Stała obsługa gwarantuje stały dostęp do usług prawnych, pełną dyspozycyjność oraz szybką reakcję na aktualne problemy prawne w firmie. Dzięki rozliczeniu ryczałtowemu zapewnia się niezmienność kosztów obsługi prawnej, niezależnie od liczby spraw prowadzonych przez kancelarię.

Porady prawne

Wynagrodzenie za udzielenie porady prawnej jest ustalane indywidualnie w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem porada prawna udzielana jest za darmo.

BLOG

Ostatnie wpisy

Jestem w stanie zapewnić kompleksową obsługę prawną każdego klienta.

WSPÓŁPRACA

Współpraca

Kancelaria utrzymuje stałą współpracę z kancelarią adwokacką adw. Adama Golińskiego i zespołem prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa.

Dzięki zespołowi adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w poszczególnych obszarach prawa jestem w stanie zapewnić kompleksową obsługę prawną każdego klienta. Skład zespołu oparty jest zarówno o doświadczonych, jak i młodych, jednak doskonale wykształconych prawników. Praca całego zespołu prawników zapewnia profesjonalną pomoc prawną w skomplikowanych sprawach, wymagających szerokiej wiedzy i bogatego doświadczenia.

Współpracuję też ściśle ze sprawdzonymi notariuszami, komornikami i tłumaczami przysięgłymi, co gwarantuje szybki dostęp do ich usług oraz kompleksową organizację działań prawnych. Dzięki preferencyjnym warunkom możliwe jest ograniczenie dodatkowych kosztów.

Kancelaria współpracuje z doradcami podatkowymi, rzeczoznawcami, księgową, biegłym rewidentem, brokerem ubezpieczeniowym. Wsparcie sprawdzonych specjalistów zapewnia fachową wiedzę z dziedzin pozaprawnych niezbędną do efektywnej pracy adwokata.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Paweł Dąbek
T: + 48 501 601 190
kancelaria@paweldabek.pl
ul. Żeromskiego 19/1
65-066 Zielona Góra

Sekretariat czynny:
Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 17.00

    Imię

    Email

    Tytuł

    Wiadomość